reklama

Zimní slunovrat 2013

V čase kolem 21. prosince na severní polokouli nastává období zimního slunovratu. Jak již z názvu vyplývá, předznamenává periodu, ve které je Země nejvíce odkloněna od Slunce a nastávající dny se bude jen je Slunci přibližovat. Zimní slunovrat značí nejdelší noc a nejkratší den v roce, a tedy od této doby se den prodlužuje a krátí se noc. Slunce v této době dorazí na nejjižnější bod pomyslné dráhy, kolmo k tzv. obratníku Kozoroha.

Při letním slunovratu je to přesně naopak a dosahuje nejsevernějšího bodu, obratníku Raka. Slunce je v zenitu na zmiňovaných obratnících pouze jednou v roce, při slunovratu.

Zpravidla den oslavy slunovratu připadá na již zmiňovaný 21. či 22. prosinec, ve výjimečných případech nastává již 20. nebo 23. prosince. Tyto případy jsou vzácné a vyskytují se přibližně jednou za 400 let. V roce 2013 nastane zimní slunovrat 21. prosince, v roce 2014 to bude 22. prosince, rok 2015 přinese oslavy slunovratu také 22. prosince a v následujících třech letech budou oslavy opět 21. prosince.

Jak to bylo s oslavami

I v minulosti lidé oslavovali slunovrat, vítali nástup delšího dne a kratší noci, oslavovali budoucí příchod jara a zejména brzkou lepší úrodu na polích. Naopak v létě se s dlouhými dny loučili a smířlivě se připravovali na vleklé noci a na nastávající období zimy. Jak byly tyto přírodní jevy chápány? Jako přízeň bohů, samozřejmě. A tak byly i uctívány. Zimní slunovrat byl oslavován půstem a vírou ve zrození boha Slunce. Lidé chystali roztodivné obřady, byli v noci vzhůru a uctívali bohy, aby jim zajistili bohatou úrodu v dalším roce.

zpět na seznam článků

reklama