reklama

28. října - Den vzniku Českoslovenka

Den vzniku samostatného Československa je státní svátek České republiky, kterým se každoročně 28. října připomíná vznik samostatného státu. Došlo k němu 28. 10. 1918 na konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska. V tento den patří k obvyklým projevům oslav státního svátku jmenování generálů prezidentem, účast hlavy státu na vojenské přísaze Hradní stráže či udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

Po rozdělení Československa na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku, se na Slovensku přestal tento svátek slavit. Také u nás jeho odpůrci argumentují tím, že se u nás slaví založení již neexistujícího státu. Historikové, další odborná veřejnost i běžní občané však považují toto datum za zásadní v moderních dějinách našeho státu a českého národa.

Již v druhé polovině 19. století probíhaly kulturní a politické snahy o posílení národní identity v rámci rakouské monarchie. Teprve během první světové války se objevil požadavek na radikálnější řešení. V posledních měsících války byl ustaven Národní výbor, který měl za úkol se otázkou odtržení zabývat. Hlavními osobnostmi, kterým se podařilo založit v Paříži první exilovou vládu, byli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. Důležitým momentem v celém procesu byla generální stávka 14. října 1918, kdy se mezi lidmi rozšířila zpráva o vzniku samostatného státu.

27. října odeslal ministr zahraničí Rakouska-Uherska nótu americkému prezidentovi Wilsonovi k jeho požadavkům na autonomii pro státy rakouské monarchie. Lidé si tento text vyložili jako kapitulaci Rakousko-Uherska a 28. října již oslavovali. Ve stejnou dobu probíhalo v Ženevě jednání Národního výboru. 28. října večer byl skutečně samostatný stát Čechů vyhlášen. Slováci se připojili o dva dny později Martinskou deklarací a o rok později se připojila Podkarpatská Rus. Území tehdejšího nově vzniklého státu zahrnovalo Čechy, Moravu, České Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Československý stát pak kromě období druhé světové války existoval s různými obměnami až do roku 1993, kdy došlo k jeho rozdělení.

Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb.

zpět na seznam článků

reklama