reklama

5. červen - Světový den životního prostředí

5. červen je dnem, který se týká všech živých organismů na této planetě. Světový den životního prostředí nám připomíná, jak velký vliv má ochrana životního prostředí na naše životy.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) podněcuje v tento den vlády jednotlivých zemí stejně jako každého jednotlivého obyvatele planety Země, aby přijal zodpovědnost za své vlastní chování. Každý může napomoci řešení ekologických problémů, ochrana životního prostředí se týká každého z nás. Znalosti, možnosti a technologie jsou dostupné.

Historie a současnost Světového dne životního prostředí

Světový den životního prostředí byl ustanoven již v roce 1972 Valným shromážděním Organizace spojených národů. Jeho smyslem je rozšířit ekologickou problematiku mezi širokou veřejnost a upozornit na aktuální ekologické výzvy.

Každoročně je Světový den životního prostředí věnovaný konkrétnímu tématu, oslavy se konají pokaždé v jiné zemi. Zatímco v roce 2011 bylo mottem Světového dne životního prostředí: lesy – příroda ve vašich službách a oslavy probíhaly v Indii, v roce 2012 se oslavy Světového dne životního prostředí přesunuly do Brazílie pod heslem: zelená ekonomika – týká se také Tebe?

Světový den životního prostředí 2013

Světový den životního prostředí pro rok 2013 se ponese v duchu myšlenky: Think.Eat.Save. Má upozornit na problematiku plýtvání s jídlem. Právě potravinářský průmysl totiž stojí až z 80 % za kácením lesů, 30 % se pak podílí na emisi skleníkových plynů. Dle zprávy OSN přijde ročně až 1,3 miliardy tun jídla nazmar, na druhé straně každý sedmý člověk na planetě trpí hladem.

Hostitelskou zemí oslav s tématem Think.Eat.Save (v překladu Mysli.Jez.Šetři) Světového dne životního prostředí bude Mongolsko. Akce zaměřené na ochranu životního prostředí se však v rámci tohoto dne konají po celém světě.

zpět na seznam článků

reklama